Aktywność ruchowa seniorów. Zajęcia dla osób w podeszłym wieku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 502 744 940 lub 22 775 59 50