Jak przygotować osobę chorą przed przyjazdem do domu opieki?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 508 125 527 lub 22 775 59 50