Jak przygotować osobę chorą przed przyjazdem do domu opieki?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 502 744 940 lub 22 775 59 50