Jak przygotować osobę chorą przed przyjazdem do domu opieki?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 572 255 731 lub 22 775 59 50