Jak rozmawiać z osobą chorą na demencję?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 508 125 527 lub 22 775 59 50