Jak rozmawiać z osobą chorą na demencję?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 572 255 731 lub 22 775 59 50