Kto płaci za pobyt osoby starszej w domu opieki?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 667 778 477 lub 22 775 59 50