Narcos

Opieka lekarska

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 572 255 731 lub 22 775 59 50

Opieka lekarska w domu seniora

Dbając o Państwa bliskich i chcąc zdjąć z Was nadmiar obowiązków związanych z opieką nad seniorem, gwarantujemy całodobową opiekę medyczną. Przez 24 godziny na dobę nad zdrowiem i komfortem Pensjonariuszy domu opieki czuwa zespół wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunek.

Dom seniora Jutrzenka zapewnia nie tylko bieżącą opiekę lekarza pierwszego kontaktu, ale również specjalistyczną opiekę lekarską, w tym rehabilitację, terapię ruchową, a także zajęcia manualne i terapeutyczne – zgodną z zaleceniami specjalistów. Wszystkie wymienione świadczenia realizowane są w oparciu o indywidualnie zawarte umowy z pacjentami. PZOZ Jutrzenka nie pobiera dodatkowych opłat pozaumownych za świadczone usługi. Co ważne podkreślenia, nie pobieramy opłat za udostępnioną dokumentację medyczną, zatem jeśli chcą Państwo przeprowadzić konsultację medyczną z lekarzem z zewnątrz, nie generujemy dodatkowych wydatków.

Profesjonalna opieka medyczna dla osób starszych

Ponieważ naszą misją jest pomoc osobom starszym, robimy wszystko, by opieka odbywała się na najwyższym poziomie. To dlatego zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny, który jest wyszkolony do pracy z osobami starszymi. Rozumie on potrzeby i ograniczenia seniorów, służy chęcią pomocy. Aby ułatwić komunikację seniorów z opiekunkami, pielęgniarkami, rehabilitantami, terapeutami i lekarzami, cała nasza kadra porozumiewa się w języku polskim.

W trosce o piękny wygląd i dobre samopoczucie mieszkańcom domu opieki, oprócz zwykłych, codziennych usług pielęgnacyjnych, proponujemy również usługi kosmetyczne i fryzjerskie.